Activiteiten Landelijk Platform

Activiteiten Landelijk Platform

foto: Henri Snel

Onderscheiding Dick van den Bout

Sinds vorige week is onze voorzitter Dick van den Bout Ridder in de orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze onderscheiding mede voor zijn bijdrage aan de oprichting en bestuurswerkzaamheden van het Odensehuis Zeeland en voor het Landelijk Platform Odensehuizen. Een felicitatie waard!

Congres Landelijk Platform Odensehuizen 16 oktober 2019

Met vreugde kunnen we mededelen dat het Jubileumcongres 10 jaar Odensehuizen op 16 oktober 2019 plaats vindt in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Net als de afgelopen keren komt er een centraal ochtendprogramma en is het middagprogramma bestemd voor workshops. Als je suggesties hebt voor sprekers, workshops laat het ons weten via het secretariaat. In de volgende Nieuwsbrief meer over het Congres.

Regionalisering adoptieprogramma

Gezien de groei van het aantal initiatiefgroepen en net gestartte Odensehuizen is besloten om met het adoptieprogramma in regio’s te gaan werken. Er zijn op dit moment drie regio’s die voor de eerste keer voor een netwerkbijeenkomst bij elkaar komen. Je kan je nog aanmelden één van de bijeenkomsten bij te wonen.
Regio Noordoost komt op donderdag 2 mei bijeen in Groningen
Regio Zuid-west op vrijdag 10 mei in Odensehuis Rotterdam
Regio Noordwest-midden komt op dinsdag 28 mei bijeen in Odensehuis Wageningen

Digitaal Platform: 1 Sociaal Domein

Coördinatoren en bestuurders van het LPO hebben de wens aangegeven om naast de netwerkbijeenkomsten ook een digitaal platform te realiseren. In overleg met de adoptie-coördinatoren en het bestuur van het LPO is gekozen voor aansluiting bij 1Sociaal Domein. Hieronder vallen verschillende digitale platforms (‘channels’) van organisaties uit het Sociale Domein. Binnenkort start een pilot met een aantal coördinatoren en bestuursleden die de functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid gaan testen. Als de pilot positief beoordeeld wordt, kunnen de andere Odensehuizen aan sluiten. Het idee is dat er een besloten digitale omgeving komt, waar we onze documenten, kennis en ervaring gemakkelijk kunnen delen.
https://www.1sociaaldomein.nl