Heropening Odensehuizen

logo odensehuis gelderse vallei

Op zaterdag 16 mei was er in het TV programma EenVandaag aandacht voor de heropening van de Odensehuizen, en met name het Odensehuis Gelderse Vallei in Wageningen. In deze korte reportage komen een deelnemer, zijn partner, en de coordinator aan het woord. Voor de corona-crisis kwam deze deelnemer drie dagen per week in het Odensehuis. Coördinator Louisa Bosker: “Wij bieden …

Odensehuizen en coronavirus

​Naar aanleiding van de adviezen van de RIVM hebben verschillende Odensehuizen in het land besloten het activiteitenprogramma te annuleren. Ieder Odensehuis is zelf verantwoordelijk voor het beleid maar het bestuur van het Landelijk Platform Odensehuizen ​adviseert uiteraard de landelijke richtlijnen te volgen en medewerkers en bezoekers optimaal te beschermen. Kijk voor actuele ​informatie altijd op de website van het Odensehuis waarmee u ​in contact bent …

Forumdiscussie

forum discussie

Aan het eind van het ochtendprogramma van het jubileumcongres (16 oktober 2019) vond er een korte forumdiscussie plaats onder leiding van Felix Rottenberg. Thema’s als de kernwaarden van een Odensehuis, maar ook de moeilijke fase van een overstap naar een verpleeghuis, en natuurlijk de financiering, kwamen aan bod. Henk Rol (deelnemer Odensehuis Gelderse Vallei) is geraakt door de gezelligheid, de …

Nieuws van de Odensehuizen

logo odensehuis papendrecht

Odensehuis Papendrecht maakt vliegende start Papendrecht kent sinds kort een Odensehuis dat een succesvolle start heeft gemaakt. Piet Bezemer, voorzitter van het bestuur, vertelt over de ontwikkeling. “Eind 2018 heeft een groep van tien initiatiefnemers samen met beleidsmedewerkers van de gemeente Papendrecht een verkennende bijeenkomst gehouden over de oprichting van een Odensehuis. Er werd een dagelijks bestuur gevormd dat als …

Interim programma manager

Annette Beeftink is wegens ziektevervanging voor de komende maanden aangesteld als interim-programmamanager bij het Landelijk Platform Odensehuizen. Annette had de organisatie van het Jubileumcongres al overgenomen en gaat zich de komende periode onder andere bezighouden met de coördinatie en organisatie van de netwerk- en themabijeenkomsten  voor coördinatoren, het adoptieprogramma voor nieuwe initiatieven en net begonnen Odensehuizen, het Channel van de …

Citaten sprekers

We blikken terug op het jubileumcongres met enkele markante citaten van drie sprekers uit het ochtendprogramma. Jantine Kriens, directeur Vereniging van Nederlandse Gemeenten: “Gemeenten zitten op een kruispunt: vergrijzing wordt groter, er is weinig ruimte om na te denken hoe je bij de burger komt. bouw op de kracht van je inwoners. zorg dat in de nieuwe coalitieprogramma’s de Odensehuizen …

Kennis delen op 1sociaaldomein

vind inspiratie op het channel odensehuizen nederland

Op het jubileumcongres is het Channel Odensehuizen Nederland gelanceerd, een initiatief van het Landelijk Platform Odensehuizen. In deze online community kunnen vrijwilligers en professionals van alle Odensehuizen in Nederland elkaar op de hoogte houden, vragen stellen en verder helpen. Het Channel Odensehuizen is er voor iedereen die betrokken is bij een Odensehuis, of geïnteresseerd is in Odensehuizen. Zowel vrijwilligers als …

Oproep bestuursleden

kaart van nederland met odensehuizen

We zijn op zoek naar bestuursleden voor het Landelijk Platform Odensehuizen. Bij interesse graag contact opnemen met Dick van den Bout, voorzitter, liefst via de mail. Lid zijn van een bestuur van een Odensehuis is een vereiste. Graag reactie via e-mail Dickj@zeelandnet.nl

Op naar 2020!

OdenseJazzBand

Als bestuur van het landelijk platform Odensehuizen willen wij onze grote waardering uitspreken voor het vele werk dat u allen ook dit jaar heeft kunnen en willen verzetten. We weten dat het werk veel energie kost en dat vrijwel dagelijks een beroep wordt gedaan op uw inzet. Het aantal Odensehuizen neemt nog steeds toe. Odensehuizen dichtbij de buurt, zonder drempels …

Jubileumcongres Odensehuizen

Logo Landelijk Platform Odensehuizen Nederland

Op woensdag 16 oktober organiseert het Landelijk Platform Odensehuizen in het kader van het 10-jarig bestaan van de Odensehuizen in Nederland een congres in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Namens het bestuur nodigen wij u van harte uit voor deze feestelijke dag! Sinds de start in 2009 van het Odensehuis Amsterdam Zuid is het Odensehuis een waardige stem en een …