Deltaplan Dementie afgerond

Vorige maand werd het Deltaplan Dementie dat een looptijd gehad heeft van 8 jaar, op feestelijke wijze afgesloten. Een belangrijke conclusie is dat de strategische doelstelling van het Deltaplan Dementie grotendeels binnen bereik is gekomen, het onderwerp dementie is landelijk op de kaart gezet. Verschillende disciplines werden met elkaar verbonden, en er werden waardevolle koppelingen gemaakt tussen onderzoeks- en praktijkdomeinen. …

Odensehuizen in Corona tijd

Vrijdag 13 maart 2020 was voor veel Odensehuizen een ongelukkige vrijdag. Corona had definitief zijn intrede gedaan. Veel besturen en coördinatoren moesten snel beslissen hoe verder. Het scenario was overal het zelfde. Het beste is om de huizen te sluiten, vooral omdat we werken met mensen met een kwetsbare gezondheid. De afgelopen tijd heb ik een gesprek gehad met coördinatoren …

Open brief aan gemeente

Vandaag, 21 september 2020 is het Wereld Alzheimer Dag. In de meeste Odensehuizen werd daar de afgelopen jaren rond deze dag aandacht aan besteed. Hopelijk ook dit jaar. Al zal dat op een bescheidener schaal zijn. Het bestuur van het LPO hoort van verschillende kanten dat de financiering van de Odensehuizen en andere voorzieningen in het Sociale Domein als gevolg …

Heropening Odensehuizen

logo odensehuis gelderse vallei

Op zaterdag 16 mei was er in het TV programma EenVandaag aandacht voor de heropening van de Odensehuizen, en met name het Odensehuis Gelderse Vallei in Wageningen. In deze korte reportage komen een deelnemer, zijn partner, en de coordinator aan het woord. Voor de corona-crisis kwam deze deelnemer drie dagen per week in het Odensehuis. Coördinator Louisa Bosker: “Wij bieden …

Odensehuizen en coronavirus

​Naar aanleiding van de adviezen van de RIVM hebben verschillende Odensehuizen in het land besloten het activiteitenprogramma te annuleren. Ieder Odensehuis is zelf verantwoordelijk voor het beleid maar het bestuur van het Landelijk Platform Odensehuizen ​adviseert uiteraard de landelijke richtlijnen te volgen en medewerkers en bezoekers optimaal te beschermen. Kijk voor actuele ​informatie altijd op de website van het Odensehuis waarmee u ​in contact bent …

Forumdiscussie

forum discussie

Aan het eind van het ochtendprogramma van het jubileumcongres (16 oktober 2019) vond er een korte forumdiscussie plaats onder leiding van Felix Rottenberg. Thema’s als de kernwaarden van een Odensehuis, maar ook de moeilijke fase van een overstap naar een verpleeghuis, en natuurlijk de financiering, kwamen aan bod. Henk Rol (deelnemer Odensehuis Gelderse Vallei) is geraakt door de gezelligheid, de …

Nieuws van de Odensehuizen

logo odensehuis papendrecht

Odensehuis Papendrecht maakt vliegende start Papendrecht kent sinds kort een Odensehuis dat een succesvolle start heeft gemaakt. Piet Bezemer, voorzitter van het bestuur, vertelt over de ontwikkeling. “Eind 2018 heeft een groep van tien initiatiefnemers samen met beleidsmedewerkers van de gemeente Papendrecht een verkennende bijeenkomst gehouden over de oprichting van een Odensehuis. Er werd een dagelijks bestuur gevormd dat als …

Interim programma manager

Annette Beeftink is wegens ziektevervanging voor de komende maanden aangesteld als interim-programmamanager bij het Landelijk Platform Odensehuizen. Annette had de organisatie van het Jubileumcongres al overgenomen en gaat zich de komende periode onder andere bezighouden met de coördinatie en organisatie van de netwerk- en themabijeenkomsten  voor coördinatoren, het adoptieprogramma voor nieuwe initiatieven en net begonnen Odensehuizen, het Channel van de …

Citaten sprekers

We blikken terug op het jubileumcongres met enkele markante citaten van drie sprekers uit het ochtendprogramma. Jantine Kriens, directeur Vereniging van Nederlandse Gemeenten: “Gemeenten zitten op een kruispunt: vergrijzing wordt groter, er is weinig ruimte om na te denken hoe je bij de burger komt. bouw op de kracht van je inwoners. zorg dat in de nieuwe coalitieprogramma’s de Odensehuizen …

Kennis delen op 1sociaaldomein

vind inspiratie op het channel odensehuizen nederland

Op het jubileumcongres is het Channel Odensehuizen Nederland gelanceerd, een initiatief van het Landelijk Platform Odensehuizen. In deze online community kunnen vrijwilligers en professionals van alle Odensehuizen in Nederland elkaar op de hoogte houden, vragen stellen en verder helpen. Het Channel Odensehuizen is er voor iedereen die betrokken is bij een Odensehuis, of geïnteresseerd is in Odensehuizen. Zowel vrijwilligers als …