Oproep bestuursleden

kaart van nederland met odensehuizen

We zijn op zoek naar bestuursleden voor het Landelijk Platform Odensehuizen. Bij interesse graag contact opnemen met Dick van den Bout, voorzitter, liefst via de mail. Lid zijn van een bestuur van een Odensehuis is een vereiste. Graag reactie via e-mail Dickj@zeelandnet.nl

Op naar 2020!

OdenseJazzBand

Als bestuur van het landelijk platform Odensehuizen willen wij onze grote waardering uitspreken voor het vele werk dat u allen ook dit jaar heeft kunnen en willen verzetten. We weten dat het werk veel energie kost en dat vrijwel dagelijks een beroep wordt gedaan op uw inzet. Het aantal Odensehuizen neemt nog steeds toe. Odensehuizen dichtbij de buurt, zonder drempels …

Jubileumcongres Odensehuizen

Logo Landelijk Platform Odensehuizen Nederland

Op woensdag 16 oktober organiseert het Landelijk Platform Odensehuizen in het kader van het 10-jarig bestaan van de Odensehuizen in Nederland een congres in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Namens het bestuur nodigen wij u van harte uit voor deze feestelijke dag! Sinds de start in 2009 van het Odensehuis Amsterdam Zuid is het Odensehuis een waardige stem en een …

Vrijwilligerswerk heeft positief effect

Onderzoek van de afdeling Psychiatrie van Amsterdam UMC wijst uit dat het doen van vrijwilligerswerk emotionele problemen doet afnemen, vooral nadat de diagnose gesteld is. Bij het onderzoek werden de verschillen gemeten op grond van ondersteuning zowel collectief als individueel. Voor het collectieve domein werd onderzoek gedaan bij de ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun naasten. Professor Rose-Marie Dröes is de …

Activiteiten Landelijk Platform

Onderscheiding Dick van den Bout Sinds vorige week is onze voorzitter Dick van den Bout Ridder in de orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze onderscheiding mede voor zijn bijdrage aan de oprichting en bestuurswerkzaamheden van het Odensehuis Zeeland en voor het Landelijk Platform Odensehuizen. Een felicitatie waard! Congres Landelijk Platform Odensehuizen 16 oktober 2019 Met vreugde kunnen we mededelen …

Fondsenwerving: handige tips

logo VSB Fonds

De meeste Odensehuizen en initiatiefgroepen maken gebruik van financiering van fondsen. Voor beginnende Odensehuizen is dit vaak de eerste actie om een Odensehuis gefinancierd te krijgen. Voor de Odensehuizen die al langer bestaan bieden fondsen een goede mogelijkheid om nieuwe activiteiten bijvoorbeeld op het gebied van kunst, muziek of bewegen te financieren. Ook bij het Landelijk Platform komen veel vragen …

Onderzoek naar vrijwillige inzet bij dementie

Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut zocht uit wat er in Nederland aan informele hulp aan huis wordt georganiseerd. Eén van de deelnemende organisaties aan het onderzoek was Odensehuis Amsterdam Zuid. De focus in dit rapport ligt op het netwerk van informele zorg rondom mensen met dementie en hun mantelzorgers. Wat begon als een onderzoek naar georganiseerd vrijwilligerswerk voor huishoudens met dementie groeide …

Lezing van Joris Slaets bij opening Odensehuis De Bovenkamer (Vlaardingen)

Eerder dit jaar sprak Joris Slaets tijdens de opening van Odensehuis De Bovenkamer in Vlaardingen. Hij ging daarbij op zoek naar de essentie van zorg in relatie tot de uitgangspunten van het Odensehuis. “Nog geen honderd jaar geleden was de gemiddelde levensverwachting 47 jaar, de geneeskunde en de zorg waren niet gereguleerd en mensen stierven meestal in armoede. Nu zijn …

Chaos in de bovenkamer

Tijdens de opening van Odensehuis de Bovenkamer in Vlaardingen werd het eerste exemplaar van “Chaos in de bovenkamer” van Rianne van Dorp en Winny te Kloese gepresenteerd en aangeboden aan Joris Slaets. Het is een informatief en 
interactief boekje voor kinderen in de leeftijd 9-12 jaar, waarin dementie wordt uitgelegd, in combinatie met praktische opdrachten, tips voor een bezoek aan …

Jubilea Odensehuizen

Verschillende Odensehuizen vieren dit jaar een jubileum met bijzondere activiteiten. Wij maakten een selectie voor u. Odensehuis Anime Vivere (Wijchen) Odensehuis Anime Vivere bestaat 2 jaar en houdt ter gelegenheid daar van op 10 mei a.s. een congres in Wijchen. Landelijke en regionale dementie-experts zoomen in op vraagstukken uit de dagelijkse praktijk. Wat zijn de mogelijkheden van het Odensehuis, Samenwerken …