Denkbeeld prijs Odensehuis Andante

college_andante

De uitreiking van de Denkbeeldprijs Dementie vond plaats tijdens het Nursing Dementiecongres op 16 november. En de winnaar was…: Odensehuis Andante in Utrecht voor hun collegeproject ‘Oud geleerd is jong gedaan… en andersom’. Bestuurslid Mieka Vroom en coördinator Karin Meijer  ontvingen namens Odensehuis Andante een speciaal beeldje met het bijbehorende prijsgeld uit handen van specialist Ouderengeneeskunde Paul Geelen. Het Odensehuis …

Rapport Friese Odensehuizen

odensehuizen_friesland

De Tao of Care deed onderzoek naar de Friese Odensehuizen, gesitueerd in Burgum, Drachten en Leeuwarden. Zo werd gekeken naar de invloed van bezoek aan een Odensehuis op zelfwaardering, de omgang met veranderingen en de mate waarin men het gevoel heeft erbij te horen. We vergeleken de verschillende locaties en deden aanbevelingen voor het voortzetten en de verdere ontwikkeling van …

Proeftuin Sociale Benadering Dementie

In Leeuwarden draaide een jaar lang de Proeftuin Sociale Benadering Dementie. In deze Proeftuin werden een aantal interventies volgens de Sociale Benadering Dementie uitgeprobeerd, met als resultaat een verbeterde kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In deze samenvatting van de eindrapportage vind je in een oogopslag de resultaten en leereffecten. Samenvatting eindrapportage Proeftuin Sociale Benadering Dementie …

Geen hand vol, maar een land vol

In november 2014 vierde Odensehuis Amsterdam Zuid haar 5 jarig bestaan. Op dat moment waren er 10 Odensehuizen in Nederland. Wat waren we trots op dat resultaat. Nu, 5 jaar later is de groei van het aantal Odensehuizen niet te stuiten. Eind 2018 zijn er zo’n 30 Odensehuizen in Nederland en zijn er 12 initiatiefgroepen bezig om een Odensehuis te …

Financiering van een Odensehuis, een  zoektocht?

Bij het Landelijk Platform Odensehuizen (LPO) komen veel vragen op het gebied van financiering van een Odensehuis. De Odensehuizen in Nederland worden op verschillende wijze en uit verschillende bronnen gefinancierd. Ze zijn ook op verschillende manieren georganiseerd. Een groot aantal Odensehuizen zijn ontstaan als particulier initiatief. De laatste jaren zijn er ook een aantal Odensehuizen geopend op initiatief van een …

Een route met een boodschap

De speciale stoeptegels met grafische symbolen (pijl, winkelkarretje, logo Odensehuis) die van het Odensehuis Amsterdam Zuid door de wijk naar het winkelgebied leiden zijn in meer dan één opzicht een instrument de dementievriendelijkheid van de omringende wijk kan verbeteren. Het Odensehuis staat graag midden in de samenleving. Groningen had de primeur met de allereerste versie. Vorig jaar werd zowel in …

Congres Landelijk Platform Odensehuizen

Op Landgoed ISVW in Leusden vond op 16 oktober het tweede landelijke congres van de Odensehuizen plaats. Met een welkomstwoord van de voorzitter van het Landelijk Platform Odensehuizen, Dick van der Bout, werd het congres geopend. Dick voegde er direct aan toe dat het volgende congres van het LPO op 16 oktober 2019 in Amsterdam plaats gaat vinden. Dan bestaan de …

Odensehuizen maken het verschil

Laten we eerlijk zijn, Odensehuizen moeten het vooral hebben van vernieuwende activiteiten en projecten, daarmee maken we het verschil en vragen we iedereen die zich betrokken voelt om mee te doen. Alle ideeën die door het collectief van deelnemers bedacht worden, of het nu uit de Gedachtenkamer komt of elders, worden elke maand tijdens het Odense overleg beoordeeld om verder te …

OdenseThuis winnaar Human Included-prijs

odensethuis_logo_groot

OdenseThuis wint de Human Included-prijs Het Humanistisch Verbond reikte op maandag 15 oktober in Rotterdam de Human Included-prijs uit aan OdenseThuis ‘die op bezielende en vernieuwende wijze inhoud geeft aan een inclusieve samenleving’. De jury onder leiding van Anne-Mei The koos dit jaar de beste kandidaat met een nieuw perspectief op omgaan met dementie. Doel van de prijs is om …

Landelijk Congres Odensehuizen op 16 oktober

congres LPO 2018

Het Landelijk Platform Odensehuizen organiseert op dinsdag 16 oktober aanstaande haar tweede  Congres LPO op Landgoed ISVW in Leusden. Programma hieronder. Het congres is bestemd voor vrijwilligers, mantelzorgers beroepskrachten, bestuurders en andere belangstellenden. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Kosten €35 per persoon. Aanmelden uiterlijk vrijdag 12 oktober bij margolangedijk@odensehuis.nl ovv naam, functie/rol, organisatie. Programma Congres LPO 16 oktober 2018 (PDF bestand)