Benoeming Anne-Mei The

Anne-Mei The, grondlegster van de Sociale Benadering Dementie die in de Odensehuizen word gehanteerd,  is benoemd tot bijzonder hoogleraar Langdurige zorg en de sociale benadering dementie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze houdt zich bezig met de integrale benadering van dementie. Daarin staat de wisselwerking tussen ziekte en sociale aspecten centraal. Binnen de leerstoel zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan dementie en diversiteit.
De benoeming is mogelijk gemaakt door de landelijke verpleeghuisketen Dagelijks Leven. Ze verwacht binnen de faculteit sociale wetenschappen aan de VU een betere setting voor multidisciplinair onderzoek. In het bijzonder verheugt ze zich op de samenwerking met Halleh Ghorashi, een expert op het gebied van diversiteit en narratieven.
Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar werkte Anne-Mei mee in een verpleeghuis om te ervaren hoe het bezoekverbod in de praktijk uitwerkte. Over haar ervaringen reflecteerde ze in de podcast Voorzorg, van Zorgvisie/Skipr. Anne-Mei is de oprichter van Tao of Care, een organisatie die zich inzet om mensen met dementie en naasten in hun leefwereld te ondersteunen.

Bron.