Citaten sprekers

We blikken terug op het jubileumcongres met enkele markante citaten van drie sprekers uit het ochtendprogramma.

Jantine Kriens, directeur Vereniging van Nederlandse Gemeenten: “Gemeenten zitten op een kruispunt: vergrijzing wordt groter, er is weinig ruimte om na te denken hoe je bij de burger komt. bouw op de kracht van je inwoners. zorg dat in de nieuwe coalitieprogramma’s de Odensehuizen zijn opgenomen. belangrijk is dat de gemeente binnen de raad het gesprek voert over welke gemeente je eigenlijk wil zijn, gebaseerd op lokale kwaliteiten. er is behoefte om een verhaal te hebben over en met de inwoners, als je dit goed doet zal je zien dat er minder zorgkosten nodig zijn. maak afspraken met de zorgverzekeraars. de mogelijkheden zijn groter dan we misschien denken.”

Jantine Kriens VNG

Simone Kukenheim,wethouder jeugdzorg/zorg/beroepsonderwijs/sport, Amsterdam: “Ik vind het belangrijk dat Amsterdam een dementievriendelijke stad wordt en zie daarvoor enorme kansen in de sociale benadering van mensen met dementie en hun naasten. Het Odensehuis is een baanbrekend concept waar de formele zorg nog veel van kan leren. Het Odensehuis veroverde in 10 jaar tijd een belangrijke en herkenbare plek in de lokale en landelijke zorg. Het is voor de gemeente Amsterdam een voorbeeld van fliexibiliteit, kwaliteit, en ondersteuning op de menselijke maat. Het Odensehuis is juist in deze turbulente tijd trouw gebleven aan hun missie van nabijheid, van geborgenheid, en van eenvoud, en heeft op een bewonderenswaardige manier gereageerd op alle veranderingen. Amsterdam is trots en zuinig op de pioniers en de drijvende krachten van het Odensehuis, op al die Amsterdammers die het verschil maken voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. We koesteren het Odensehuis en zullen er samen voor zorgen het niet te beknellen in de eisen om Wmo en Wlz op elkaar te laten aansluiten.” 

wethouder Simone Kukenheim

Ruud Dirkse (Dirkse Anders Zorgen) merkt op dat de ‘Dementalent’ groepen zich ook langzamerhand tot zelforganisaties ontwikkelen. “Mensen met dementie voeren hun vrijwilligerswerk bij voorkeur zelfstandig uit. Een grote groep deelnemers doet dingen de ze nooit eerder hebben gedaan. Maar het overwinnen van faalangst is een proces dat niet onderschat moet worden. Het speciaal getrainde team dat hen begeleidt zijn ware speurneuzen op het gebied van talenten. Buurtgebonden projecten maar ook thema gebonden projecten rollen we op dit moment uit in verschillende gemeenten, samenwerking met Odensehuizen is in ontwikkeling.”

portret Ruud Dirkse