Congres Landelijk Platform Odensehuizen

Op Landgoed ISVW in Leusden vond op 16 oktober het tweede landelijke congres van de Odensehuizen plaats. Met een welkomstwoord van de voorzitter van het Landelijk Platform Odensehuizen, Dick van der Bout, werd het congres geopend. Dick voegde er direct aan toe dat het volgende congres van het LPO op 16 oktober 2019 in Amsterdam plaats gaat vinden. Dan bestaan de Odensehuizen in Nederland 10 jaar en dat wordt groots gevierd.

Hoogleraar Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de universiteit van Amsterdam, al sinds enige jaren verbonden met de Odensehuizen nam de aanwezigen mee in de achtergronden van de Sociale Benadering Dementie (SDB) en het belang daarvan. De Odensehuizen hebben deze benadering al min of meer verankerd in hun werkwijze, maar haar verhaal was weer heel inspirerend voor de aanwezige vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden van de Odensehuizen en initiatiefgroepen. In Leeuwarden draaide een jaar lang de Proeftuin Sociale Benadering Dementie. Een aantal interventies SBD zijn hier getest met als resultaat een verbeterde kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Eén van deze interventies was de start van het Odensehuis Gerard Smit. In navolging van de ervaringen met de proeftuin in Friesland zijn er eind 2018 met steun van VWS in vijf gemeentes Social Trials gestart om met (nieuwe) interventies Sociale Benadering aan de slag te gaan.

Jennifer van den Broeke , senior projectleider en adviseur Ouderen en gezondheid bij Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen gaf een presentatie over het bereiken van mensen met een migratieachtergrond. Outreachend werken is dan van belang. Sluit aan bij bestaande activiteiten die mensen al doen, maak persoonlijk contact, zet sleutelpersonen in en gebruik folders met mate. Een vlog of een gesproken tekst werkt beter.

Mart Schut en Sylvie Ramsche, leden van de initiatiefgroep van het eerste Dementie-Event voor en door mensen met dementie dat op 5 september jl. plaatsvond presenteerde een Manifest over hoe ze als mens met dementie benaderd en aangesproken willen worden. Ze deden een oproep aan de Odensehuizen om het Manifest te bespreken met hun deelnemers en hen te verzoeken het Manifest te ondertekenen. Een indrukwekkende tekst en aan de oproep is zeker gehoor gegeven.

3_LPO_congres_foto HenriSnel

foto Henri Snel

Toen was het tijd om zelf in beweging te komen. Andrew Greenwood, danser, balletmeester en bedenker van Switch2move Dementia, een dans-en beweeg programma voor mensen met beginnende en gevorderde dementie, liet de aanwezigen ervaren wat het effect is van dansen. Het integreert verschillende hersenfuncties wat effect heeft of de verbetering van geheugen, cognitie, stemming, stressvermindering, zelfvertrouwen en sociaal en psychologisch welbevinden.  Opgepept begonnen we aan de laatste bijdrage van het ochtendprogramma.
Joep Dohmen, emeritus hoogleraar ethiek aan de UVH, vertelde vanuit zijn eigen ervaringen met zijn moeder met Alzheimer, hoe Levenskunst, een bijdrage kan leveren om ouderen te helpen zo waardig mogelijk ouder te worden.

20_LPO_congres_foto
Het middagprogramma bestond uit tal van workshops die relevant waren voor de drie belangrijkste activiteiten van een Odensehuis. Activiteiten voor en door mensen met dementie, activiteiten voor mantelzorgers/naasten en activiteiten die een bijdrage leveren aan een dementievriendelijke samenleving. Alle workshops werden gegeven door mensen vanuit de Odensehuizen zelf of door organisaties waarmee de Odensehuizen goede ervaringen hebben. (zie programma workshops hieronder)
Naast de workshops was er een themabijeenkomst over het DNA van de Odensehuizen.
Centrale vraag was hoe we het DNA van het concept, de visie en werkwijze van de Odensehuizen kunnen vasthouden, vastleggen, verdiepen en verder ontwikkelen?
Onder leiding van Marjolein Baars werd er hard gewerkt om de betekenis van de Odensebeweging nu en over 10 jaar te formuleren. Hoewel de bijeenkomst bedoeld was als verdiepingsbijeenkomst voor de meer ‘ervaren’ Odensehuizen, bleek de belangstelling vanuit initiatiefgroepen en net begonnen Odensehuizen groot om hierover mee te denken en hun visie aan te scherpen. Kennis-en ervaring delen werd toen het devies. In het jubileumjaar van de Odensehuizen krijgt deze ‘DNA’- bijeenkomst zeker een vervolg.

Prog Congres LPO 16 oktober 2018-p3

Prog Congres LPO 16 oktober 2018-p4