Deltaplan Dementie afgerond

Vorige maand werd het Deltaplan Dementie dat een looptijd gehad heeft van 8 jaar, op feestelijke wijze afgesloten.
Een belangrijke conclusie is dat de strategische doelstelling van het Deltaplan Dementie grotendeels binnen bereik is gekomen, het onderwerp dementie is landelijk op de kaart gezet.
Verschillende disciplines werden met elkaar verbonden, en er werden waardevolle koppelingen gemaakt tussen onderzoeks- en praktijkdomeinen. Er is een groter besef van urgentie ontstaan voor de aanpak van dementie en hierdoor zijn meer financiĆ«le middelen beschikbaar gekomen. Helaas is er nog geen medicijn hetzij concrete behandeling gevonden maar het begrip ‘behandelbaar’ is natuurlijk veel breder dan dat. Het plan signaleert een behoefte aan een krachtig focus op de borging en implementatie van resultaten.
Hier is de evaluatie van het Deltaplan Dementie terug te lezen.