Dementiestrategie 2021-2030

Op Wereld Alzheimer Dag presenteerde minister De Jonge namens zijn departement de nieuwe Dementie Strategie voor de komende 10 jaar.
Dit zijn de drie kern thema’s:

  • ‘Dementie de wereld uit’
  • ‘Mensen met dementie tellen mee’
  • ‘Steun op maat bij leven met dementie’

Voor de gehele strategie zijn vier doorsnijdende thema’s geformuleerd, die bij elk hoofdthema betrokken worden:
innovatie, jonge mensen met dementie, internationaal en communicatie.

Patiëntenorganisatie Alzheimer Nederland plaatste al snel enkele kanttekeningen. Directeur Gerjoke Wilmink: “We spreken onze steun uit voor de keuze van de minister voor de drie hoofdthema’s in zijn strategie. Bij ambitieuze doelen hoort echter ook een passend budget.“ Bovendien vindt zij dat er een belangrijke pijler ontbreekt: preventie. Een gezonde leefstijl kan het verschil maken.
De Jonge wil dat 80% van de thuiswonende mensen toegang heeft tot een ontmoetingscentrum en zinvolle activiteiten. Wilmink: “Daar moeten we dan heel snel mee aan de slag want wij zien door bezuinigingen juist een tegenovergestelde beweging en door corona is de dagbesteding nog steeds niet op orde.” Uit een recente peiling van Alzheimer Nederland onder mantelzorgers blijkt dat 40% van de mensen met dementie op dit moment geen enkele vorm van dagbesteding heeft. Uit de peiling blijkt ook dat 96% van de respondenten dagbesteding heel belangrijk vindt ter  ondersteuning van het thuis leven met dementie.
Karlijn Kwint, programmamanager Dementiezorg voor Elkaar* : “Wij zien veel terug van onze activiteiten in de afgelopen jaren en de aanbevelingen die we voor de strategie hebben gedaan. We hebben mooie producten ontwikkeld, zoals de breed gedragen Zorgstandaard Dementie en het Register Dementiezorg en Ondersteuning, maar dat is pas het begin. We onderschrijven dan ook het belang van de verdere implementatie van de Zorgstandaard Dementie, de verdere ontwikkeling van het Register en het landelijk verzamelen en verspreiden van kennis over zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten.” Kwint verbaast zich over het feit dat mensen met een migratie achtergrond niet in het plan genoemd worden.
Uit een recent kamerdebat kwam meer informatie beschikbaar over de hoogte van de budgetten van de drie pijlers van het plan. Ook preventie werd besproken en De Jonge zal nu kijken of er aanvullende acties nodig zijn. Tenslotte erkende de minister het belang van respijtzorg, en zal zich verdiepen in de vindbaarheid en beschikbaarheid hiervan.

*Het programma Dementiezorg Voor Elkaar is ontwikkeld door Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans in het kader van het Deltaplan Dementie. Het doel is om de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie te verbeteren door de zorg en ondersteuning af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen. Het programma ondersteunt met name samenwerkingsverbanden van professionals.

Bronnen:
https://app.1848.nl/document/kamerbrief/42199
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/09/21/nationale-dementiestrategie

Deze kamerbrief is tevens de samenvatting.