Denkbeeld prijs Odensehuis Andante

college_andante
De uitreiking van de Denkbeeldprijs Dementie vond plaats tijdens het Nursing Dementiecongres op 16 november. En de winnaar was…: Odensehuis Andante in Utrecht voor hun collegeproject ‘Oud geleerd is jong gedaan… en andersom’. Bestuurslid Mieka Vroom en coördinator Karin Meijer  ontvingen namens Odensehuis Andante een speciaal beeldje met het bijbehorende prijsgeld uit handen van specialist Ouderengeneeskunde Paul Geelen.
Het Odensehuis organiseerde in 2018 een collegereeks voor mensen met beginnende dementie en hun naasten, verzorgd door studenten van Oud Geleerd Jong Gedaan. Voorafgaand aan de colleges werd gezamenlijk gegeten in de nabijgelegen Speeltuin De Bloesem; deze maaltijden werden voorbereid door mensen met dementie, de kinderen en hun ouders. Dit contact met de buurt, de verbondenheid van jong en oud en het beroep dat met de colleges op de nog bestaande interesses en cognitieve mogelijkheden van de mensen met dementie werd gedaan, waren voor de jury aanleiding om unaniem voor dit project te kiezen. Inmiddels is er een tweede collegereeks gestart.
Denkbeeld, tijdschrift voor Psychogeriatrie is een populair-wetenschappelijk opinieblad, waarin de oudere mens met psychogeriatrische problemen centraal staat. Het tijdschrift schenkt aandacht aan alle problemen die zich in de latere levensfase kunnen voordoen: van dementie tot angst, van achterdocht tot depressiviteit.