Fondsenwerving: handige tips

logo VSB Fonds
De meeste Odensehuizen en initiatiefgroepen maken gebruik van financiering van fondsen. Voor beginnende Odensehuizen is dit vaak de eerste actie om een Odensehuis gefinancierd te krijgen. Voor de Odensehuizen die al langer bestaan bieden fondsen een goede mogelijkheid om nieuwe activiteiten bijvoorbeeld op het gebied van kunst, muziek of bewegen te financieren. Ook bij het Landelijk Platform komen veel vragen binnen met betrekking tot fondsenwerving. De ervaring is echter dat er nog te weinig gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die fondsen bieden. Dit is een blijvend aandachtsgebied voor het LPO. Het idee is om op niet al te lange termijn een schrijfdag te organiseren, waar concreet gewerkt wordt aan een subsidieaanvraag. Meer informatie hierover volgt.

Hieronder volgens alvast wat handige tips voor het samenstellen van een fondsaanvraag, met dank aan het VSB-Fonds.

 1. Beleid en algemene criteria:  Verdiep u altijd in het beleid van het fonds waar u een aanvraag wilt doen. Stel u ook op de hoogte van de algemene criteria. Veel fondsen bieden op hun website een quickscan aan. Zo weet u snel of uw plan voldoet aan de algemene criteria voor het doen van een aanvraag.
 2. Doelstelling: Bedenk altijd wat u wilt bereiken met uw project. Welke problemen u wilt oplossen, of welke situatie u wilt verbeteren. En hoe uw project dat gaat doen. Formuleer deze doelstelling SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Beschrijf in concrete termen wat het project nu precies oplevert. U kunt meerdere resultaten vermelden, ook tussentijdse resultaten. Maak een prioritering en maak onderscheid tussen wat er minimaal opgeleverd moet worden om het project geslaagd te kunnen noemen.
 3. Doelgroep en noodzaak: Beschrijf welke bestaande situatie de reden is voor het feit dat u het project wilt uitvoeren. U kunt hier bijvoorbeeld aangeven welk probleem of gemis u signaleert, of welke bijzondere gelegenheid zich voordoet? Beschrijf dit duidelijk.
 4. De inhoud van het project: Beschrijf welke activiteiten u gaat ondernemen om uw doel te realiseren. In welke volgorde worden deze activiteiten uitgevoerd, welke partijen zijn betrokken, etc.
 5. Tijdsplanning: Wanneer gaat u beginnen en hoe lang duurt het project?
  Let ook op de behandeltijd van de aanvraag van de fondsen. Dien de aanvraag ruim op tijd in. De behandeltijd bedraagt meestal enkele maanden.
 6. Een duidelijke begroting:  Die hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn.
  Het is prettig wanneer de begroting overzichtelijk en kloppend is. Belangrijk is dat de begroting realistisch is.
 7. Andere financiers:  Vraag ook geld aan bij andere financiers en geef aan welke dat zijn. Veel fondsen financieren een project bij voorkeur nooit volledig.
 8. Mankracht: Met wie gaat u het project doen, met vrijwilligers of professionals? Ook de inzet van vrijwilligers kost soms geld, bijvoorbeeld als zij een training of begeleiding nodig hebben. Dat heeft ook gevolgen voor uw begroting
 9. Stakeholders: Met welke relevante partijen werkt u samen en welke partijen hebben baat bij uw project? Noem ze en betrek ze bij het project, want zij kunnen het eventueel borgen na verloop van tijd.
 10. Communicatie en publiciteit: Hoe krijgt u aandacht van de doelgroep en pers voor je project. En hoe wilt u bijvoorbeeld vrijwilligers aantrekken indien van toepassing.
 11. Evaluatie: Het is goed vooraf te bedenken hoe u gaat meten of uw project geslaagd is. Is dat bij een bepaald aantal deelnemers? Abstracte begrippen als empowerment of eenzaamheid zijn soms lastig te meten. Maar daarvoor heb je methoden zoals bijvoorbeeld de participatieladder van Movisie.