Interim programma manager

Annette Beeftink portret

Annette Beeftink is wegens ziektevervanging voor de komende maanden aangesteld als interim-programmamanager bij het Landelijk Platform Odensehuizen.

Annette had de organisatie van het Jubileumcongres al overgenomen en gaat zich de komende periode onder andere bezighouden met de coördinatie en organisatie van de netwerk- en themabijeenkomsten  voor coördinatoren, het adoptieprogramma voor nieuwe initiatieven en net begonnen Odensehuizen, het Channel van de Odensehuizen op 1 Sociaal Domein en de Nieuwsbrieven. Ze zal de Infographic ‘DNA Odensehuizen’ verder ontwikkelen. Daarnaast ondersteunt ze het bestuur en de raad van aangeslotenen.

Annette is al  sinds jaren actief  betrokken bij de Odensehuizen. Ze heeft aan de wieg gestaan  van Odensehuis Amstelveen en heeft ook in haar latere loopbaan partijen ondersteund die een Odensehuis wilde opzetten. Daarnaast is ze de initiatiefneemster van het Dementiemuseum. 

Annette is bereikbaar via annettebeeftink@odensehuis.nl

De eerste versie van de Infographic ‘DNA Odensehuizen’ is te vinden op 1sociaaldomein. We nodigen u van harte uit om u op dit platform bij ons aan te sluiten.