Nieuwe leden bestuur LPO

Sinds de zomer van dit jaar is het  van het LPO uitgebreid met een aantal nieuwe leden. Dit heeft ook geleid tot een aantal functiewisselingen binnen het bestuur. Het bestuur bestaat nu uit onderstaande personen.

Piet Bezemer, voorzitter
Piet Bezemer, voorzitter van het bestuur van Odensehuis Papendrecht, heeft gewerkt als boekhouder en inkoper bij Merba, een industriële bakkerij. Hij heeft al vele maatschappelijke en bestuurlijke functies in Papendrecht verricht onder andere bij een muziekvereniging, (overkoepelende) kerkelijke organisaties, de WMO-adviesraad en bij Het Palet, een woongroep voor mensen met een lichamelijke beperking. Hiervoor is hij in april Koninklijk onderscheiden. Het bestuur heeft dus opnieuw een ridder in haar midden. Zijn motto is: niet praten maar doen!

 

Saskia Danen-de Vries, penningmeester LPO
Saskia Danen – de Vries is van huis uit verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Na diverse functies in de verschillende velden van de ouderenzorg (ziekenhuis, verpleeghuis, onderwijs) is ze  in 2012 voor haarzelf begonnen. Vanuit haar eigen training- en adviesbureau Zorg4Zorg is ze nu o.a. betrokken bij een aantal projecten/organisaties in de dementiezorg te weten Samen Dementievriendelijk, Ontmoetingscentra dementie, Dementelcoach, Dementalent en VisiteClowns. Ze is belangenbehartiger bij Alzheimer Nederland en maak deel uit van de Zorgdragers een collectief van bevlogen professionals in de zorg. Daarnaast geeft ze trainingen aan verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals op het gebied van ouderenzorg en dementie.
Saskia wil haar kennis en netwerk graag beschikbaar stel aan projecten en organisaties die het leven van mensen met dementie en hun naasten wat mooier en dragelijker kunnen maken.  Zij streeft naar optimale samenwerking tussen mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers en zorg professionals.  Haar  doel is om bruggen te slaan tussen mensen en praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs.

 

Michel Dijkman, secretaris LPO
Michel Dijkman is als programmamanager werkzaam bij de ouderenzorg organisatie ZuidOostZorg in Fryslan. Hij was betrokken bij de oprichting van het Odensehuis Dirk Baron in Drachten en is daar nu bestuurslid van de nieuwe Stichting Odensehuis Dirk Baron, dat sinds mei van dit jaar de verantwoordelijkheid over heeft genomen van ZuidOostZorg. Binnen het bestuur van het LPO heeft hij de rol van secretaris.

 

Bernard Fritzsche, lid
Bernard Fritzsche, voorzitter van het Odensehuis Den Helder, heeft een maritieme achtergrond. Van 1972-2006 heeft hij als officier bij de KM een verscheidenheid aan functies vervuld. Daarnaast heeft hij veel maatschappelijke functies bekleed. Hij is onder andere 4 jaar wethouder van financiën en stedelijke vernieuwing te Den Helder geweest en was/is bestuurlijk actief in Den Helder bij het multifunctioneel centrum, de Stichting Duinpark en bij de cliëntenraad en de vriendenstichting  van Vrijwaard, een zorginstelling. In deze hoedanigheid is hij betrokken geraakt bij dementie. Vanuit zijn voorzitterschap in Den Helder wil hij verder graag mede verantwoordelijkheid dragen om de Odensehuizen in Nederland een breed draagvlak te geven middels het LPO.

 

Dick van den Bout, lid en oud-voorzitter LPO
Dick van den Bout was tot 2 jaar geleden werkzaam als directeur van Scoop en hoofd projectbureau van de ZB Planbureau en bibliotheek van Zeeland. Ruim 10 jaar geleden bezocht Dick met een Zeeuwse delegatie het Odensehuis in Odense. Dat was de opmaat naar de oprichting van het Odensehuis in Walcheren een paar jaar later. Dick is daar tot een half jaar geleden voorzitter van het bestuur geweest. Hij richt zich als bestuurslid in Walcheren nu meer op de inhoud en op een Europees project waar we vanuit het Odensehuis en het LPO bij zijn betrokken. Vanaf de oprichting van het LPO was Dick onze voorzitter. Hij blijft de komende tijd voor het bestuur van LPO actief, maar in een andere rol.

 

Willem Draaisma, lid en oud penningmeester LPO
Willem Draaisma was vanuit zijn functie van bestuurder van de welzijns- en zorgorganisatie Participe nauw betrokken bij twee Odensehuizen: Amstelveen en Doorwerth. In april van dit jaar is hij  hiermee gestopt en richt zich op nieuwe opdrachten. Een paar jaar geleden heeft hij met enkele anderen de stichting Landelijke Platform Odensehuizen opgericht en tot voor kort de functie van penningmeester gehad. Tot maart 2021 is hij interim voorzitter van het LPO en werkt hij de beoogd voorzitter in. Met Participe heeft hij door heel Nederland kunnen werken en zodoende is hij een op de hoogte wat er bij de verschillende gemeenten speelt op dit moment, vooral met de WMO. Die kennis en ervaring wil hij graag delen met de Odensehuizen.