Nieuws van de Odensehuizen

logo odensehuis papendrecht

Odensehuis Papendrecht maakt vliegende start

Papendrecht kent sinds kort een Odensehuis dat een succesvolle start heeft gemaakt. Piet Bezemer, voorzitter van het bestuur, vertelt over de ontwikkeling.

“Eind 2018 heeft een groep van tien initiatiefnemers samen met beleidsmedewerkers van de gemeente Papendrecht een verkennende bijeenkomst gehouden over de oprichting van een Odensehuis. Er werd een dagelijks bestuur gevormd dat als taak had een stichting op te richten, waardoor het mogelijk werd als  rechtspersoon contracten af te sluiten en overeenkomsten aan te gaan. Tot in het voorjaar werd er gesleuteld aan de statuten en werden bestuursleden geworven. Daarmee konden de leden van de intitiatiefgroep gericht verder. Er werden werkgroepen gevormd, voor publiciteit, sponsoring, werving van vrijwilligers en de coordinator, alsmede voor huisvesting en inrichting. Het heeft zich boven verwachting ontwikkeld. Onder leiding van coordinator Marjan Middelburg zien we het Odensehuis steeds verder uitbreiden. Regelmatig zitten we met 20 à 30 mensen aan de lunch. In het 1e kwartaal van 2020 gaan we van 2 naar 3 dagen.”

Lees verder op de website van Odensehuis Papendrecht www.odensehuispapendrecht.nl

Odensehuis Culemborg organiseert fotoproject

Het Odensehuis Culemborg (ontmoetingscentrum voor mensen met dementie) en de Culemborgse Fotoclub Lek & Licht gaan samen een fotoproject organiseren. Doel van het project is om te laten zien hoe je leven eruitziet als je getroffen bent door geheugenklachten of beginnende dementie. Daarvoor worden mensen gezocht die hiermee te maken hebben en het leuk vinden samen met een fotograaf hun dagelijks leven in beeld te brengen. De foto’s worden tentoongesteld tijdens een mooie expositie in het voorjaar van 2020.

Afscheid Ria Los bij Odensehuis Hoeksche Waard

Op 1 januari gaat Ria Los, ‘coördinator van het eerste uur’, met pensioen. Op 15 januari (15-17 uur) neemt Ria feestelijk afscheid en stelt de nieuwe coördinator Deborah van Abkoude zich voor. Deborah heeft in de afgelopen maanden regelmatig Ria en Lianne mogen vervangen. Meer informatie in de recente nieuwsbrief.

Braintrainer in Odensehuis Schouwen-Duiveland

Een braintrainer is een geweldig apparaat om het geheugen te trainen. Op alle niveau’s kunnen er kennis quizzes op worden gespeeld maar er kan ook een foto dagboek op worden gemaakt. De bezoekers van het Odensehuis hebben er zeer veel plezier in. Wij hebben hiervoor subsidie ontvangen van de Stichting bevordering van maatschappelijke zorg en gezondheidszorg Schouwen-Duiveland.

InnerWheel sponsort Odensehuis Vlaardingen

Inner Wheel Vlaardingen, een  wereldwijde service club die projecten organiseert voor het realiseren van goede doelen, heeft ons Odensehuis uitgekozen als jaardoel! We kunnen zo dingen aanschaffen waar anders geen geld voor is. Ons wensenlijstje ligt klaar. We denken dan bijvoorbeeld aan seniorentablets en goede koptelefoons voor het individueel luisteren van voorkeursmuziek. Ook staat er op onze lijst mozaiek-materiaal met workshop.

Aandacht voor bewegen in Odensehuis Gelderse Vallei

Sportinstructeur Nick Wezenbeek hield eind november een heldere uiteenzetting over het belang van krachttraining voor senioren en voegde meteen de daad bij het woord door de aanwezigen hun krachten te laten meten. Nick heeft een cursus ontwikkeld voor het trainen van spieren zodat ze hun werk goed kunnen blijven doen. Vanaf januari 2020 staan er verschillende beweegactiviteiten op het programma.

Stembevrijding in Odensehuis Het Schouw

Stembevrijding is een ontspannen en vrolijke activiteit voor iedereen. Uw stem gebruiken zonder schroom, dat is spannend en geeft energie! Er is aandacht voor elkaar, zonder oordelen. De groep wordt iedere woensdagmiddag begeleid door Toon Poelsma. Toon is lid van de Stembevrijders.

Memorabel Museum in Zutphen

Vrijwilligers van Odensehuis Zutphen ondersteunen sinds oktober 2019 rondleidingen voor mensen met geheugenproblemen in het Stedelijk Museum Zutphen en het Museum Henriette Polak onder het motto “Memorabel Museum”. Elke rondleiding heeft een eigen thema. Er is aandacht en tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Iedereen krijgt na afloop een ansichtkaart met één van de besproken werken mee naar huis.

Dementievriendelijk training in Odensehuis Haarlem

Odensehuis Haarlem presenteert in december het programma ‘Dementievriendelijk in je buurt’. Dit is ontwikkeld voor mensen met dementie, hun mantelzorgers, hun vrienden, kennissen, buren, clubgenoten etc.  Kortom iedereen die met dementie ‘in je buurt’ te maken heeft.  Op een luchtige wijze leert u over de impact van dementie, hoe u er goed mee omgaat en hoe u hulp kunt bieden en/of vragen. Met als doel dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

Vogelgeluiden in muziek: Odensehuis Leo, Leiden

Rob Oudshoorn uit Almere hield in oktober een lezing waarin stapsgewijs werd uitgelegd en toegelicht wanneer en waarom vogelgeluiden in de muziek zijn te horen. Er waren prachtige filmpjes te zien van vogels en hun specifieke geluiden. We herkenden veel van de klassieke muziekstukjes – en vogelgeluiden-. Bij eigentijdse muziek, waarin verrassend genoeg vogelgeluiden waren verwerkt, konden we vaak moeiteloos meezingen.

Odensehuis Flevoland wekelijks in bibliotheek

Elke dinsdagmiddag is het Odensehuis Flevoland aanwezig in FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant. De middagen zijn bedoeld om door middel van gesprekken met elkaar een oplossing te vinden voor het omgaan met dementie en de problemen die daardoor ontstaan. Naast deze gesprekken zijn er ook interessante boeken die de moeite waard zijn om samen te bespreken.