Odensehuizen en coronavirus

​Naar aanleiding van de adviezen van de RIVM hebben verschillende Odensehuizen in het land besloten het activiteitenprogramma te annuleren. Ieder Odensehuis is zelf verantwoordelijk voor het beleid maar het bestuur van het Landelijk Platform Odensehuizen ​adviseert uiteraard de landelijke richtlijnen te volgen en medewerkers en bezoekers optimaal te beschermen.
Kijk voor actuele ​informatie altijd op de website van het Odensehuis waarmee u in contact bent ​of wilt zijn. Er ontstaan ook alternatieve vormen van onderlinge support zoals activiteiten via youtube en ondersteuning door middel van sociale media.
Wij wensen iedereen veel sterkte ​en creativiteit in deze moeilijke periode.
Bestuur Landelijk Platform Odensehuizen