Onderzoeksrapport over Odensehuis gepubliceerd

stichting espiria

De Raad van Bestuur van Espria heeft onlangs opdracht gegeven voor een onderzoek onder mensen met dementie die een dagactiviteiten-centrum bezoeken. Dit om inzicht te krijgen in de verschillen tussen mensen die een Odensehuis bezoeken en mensen die vanuit een verpleegtehuis een dagbesteding bezoeken, in de hoop zorg nog beter te kunnen afstemmen op de behoefte van degenen die zorg nodig hebben. De stichting Espria is een zorg-conglomeraat, dat bestaat uit de volgende organisaties: De Trans, Evean, GGZ Drenthe, Icare, Zorggroep Meander, Zorgcentrale Noord.

In september 2017 werden de resultaten gepubliceerd. Kernpunten:

De Odensehuizen hebben de volgende voordelen:

  • er is keuzevrijheid: men is vij om wel of niet te komen en men is vrij om te kiezen aan welke activiteiten men wil deelnemen
  • participanten hebben evenveel rechten en plichten als mensen zonder dementie-problemen

Op basis hiervan stellen de onderzoekers dat het belangrijk is dat de Odensehuizen gebaseerd blijven op burgerinitiatieven en wegblijven van de reguliere zorg, want dan vallen de bovengenoemde voordelen weg, omdat in de reguliere zorg strenge en formele regels gelden waar dan aan zal moeten worden voldaan.

De bezoekers van het Odensehuis waarderen vooral de vrijheid en de focus op inclusie. Dit uit zich onder andere in minder duidelijke scheiding tussen begeleiding en bezoekers, dat er geen indicatie nodig is, dat men mag komen en gaan wanneer men wil, dat iedereen welkom is.

Het verslag van het complete onderzoek is Hier te lezen (PFD-bestand)