Op naar 2020!

OdenseJazzBand

Als bestuur van het landelijk platform Odensehuizen willen wij onze grote waardering uitspreken voor het vele werk dat u allen ook dit jaar heeft kunnen en willen verzetten. We weten dat het werk veel energie kost en dat vrijwel dagelijks een beroep wordt gedaan op uw inzet.

Het aantal Odensehuizen neemt nog steeds toe. Odensehuizen dichtbij de buurt, zonder drempels en een zo belangrijke lijn van leven voor de deelnemers.

Ook wij kijken terug op een een goed geslaagd en bezocht Odense symposium in Amsterdam op 16 oktober. Een dag vol kennis en met veel ontmoetingen: over de financiering van de Odensehuizen, de steun die nodig is van de gemeenten, met theater en met aanknopingspunten hoe we verder kunnen en willen gaan.

Nogmaals, dank voor uw grote inzet, voor u allen een mooi en energiek 2020 gewenst!

Namens het bestuur van het LPO,

Dick van den Bout, voorzitter