Open brief aan gemeente

Vandaag, 21 september 2020 is het Wereld Alzheimer Dag. In de meeste Odensehuizen werd daar de afgelopen jaren rond deze dag aandacht aan besteed. Hopelijk ook dit jaar. Al zal dat op een bescheidener schaal zijn.
Het bestuur van het LPO hoort van verschillende kanten dat de financiering van de Odensehuizen en andere voorzieningen in het Sociale Domein als gevolg van de Coronacrisis onder druk staat.
Daarom hebben wij een brief opgesteld die jullie naar het college en de wethouder in jullie gemeente kunnen sturen om hen op te roepen niet te bezuinigen op de Odensehuizen. De brief is opgesteld in een Word-bestand, zodat jullie zelf de naam van de verantwoordelijke wethouder kunnen invullen.
Een vergelijkbaar bericht is vorige verzonden naar de landelijke media, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Sociaal Werk Nederland en Alzheimer Nederland.