Tussentijdse resultaten Social Trials Sociale benadering Dementie en SDB digitaal

klik voor PDF

De sociale benadering is geïntroduceerd Anne-Mei The op grond van uitgebreid onderzoek. De sociale benadering betekent dat de aandacht gericht wordt op het dagelijks leven van iemand met dementie en de basisbehoeften die ieder mens heeft: sociale relaties, ertoe doen, betekenisvolle daginvulling. Sinds 2018 zijn er vier regionale pilots (de ‘Social Trials’) gestart in Amsterdam, Amstelveen, Rotterdam en Den Bosch.
De tussentijdse resultaten van de social trials zijn in november 2020 bekendgemaakt.
Samenvattend is er een positieve impact op:

  1. De kwaliteit van leven van mensen met dementie en naasten. Zingeving keert terug. Social trial deelnemers hervinden en behouden vertrouwen in zichzelf, naasten en omgeving.
  2. De arbeidsmarkt. Door professionals zonder zorg- en met welzijnsachtergrond te betrekken.
  3. Verlagen van zorgkosten. Deelnemers aan trial wonen prettiger en langer thuis.

Dit door de grote inzet van de Sociale Benaderingsteams in Amsterdam, Den Bosch, Amstelveen en Rotterdam.

Er wordt op verschillende niveaus gemonitord (kwaliteit van leven, zorg en ondersteuning, kosteneffectiviteit en repliceerbaarheid). Het uiteindelijke doel is een betere begeleiding van mensen, andere werkwijzen en systeemaanpak en het daarmee beschikbaar maken van de benadering voor iedereen in Nederland. In de teams wordt geëxperimenteerd met het bieden van ondersteuning door mensen zonder zorg achtergrond (o.a. journalistiek, humanistiek). Tevens zoekt het SBD-team de verbinding met andere partijen in de wijk, zoals welzijnsorganisaties en huisartsen. Op die manier vormt een SBD-team de infrastructuur voor ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten gedurende de gehele ziekte en met focus op de thuissituatie.  Om de doelstellingen van de Social Trials te bereiken, wordt er op meerdere plekken geëxperimenteerd om de leereffecten te vergroten en landelijk op te kunnen schalen. Daarnaast worden deelnemers ondersteund middels het digitale platform: SBDigitaal. Een platform dat in tijden van corona is ingezet om de fysieke afstand te overbruggen, maar inmiddels vast onderdeel is van de ondersteuning. De komende tijd worden deze aantallen opgeschaald tot een maximum van 80 deelnemers per SBD-team. Odensehuis Amsterdam Zuid werkt met een groepje van 6 deelnemers aan de implementatie SBDigitaal via speciale tablets.

Meer informatie: dementieweb.nl/social-trials/
Bron: Link 1, Link 2