Vrijwilligerswerk heeft positief effect

Onderzoek van de afdeling Psychiatrie van Amsterdam UMC wijst uit dat het doen van vrijwilligerswerk emotionele problemen doet afnemen, vooral nadat de diagnose gesteld is. Bij het onderzoek werden de verschillen gemeten op grond van ondersteuning zowel collectief als individueel.
Voor het collectieve domein werd onderzoek gedaan bij de ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun naasten. Professor Rose-Marie Dröes is de drijvende kracht achter deze ontmoetingscentra en kreeg hier vorig jaar een koninklijke onderscheiding voor. De ondersteuning na de diagnose van dementie is ontzettend belangrijk vindt Dröes. “Voor mensen met dementie en hun naasten is het cruciaal dat ze direct begeleiding krijgen, zodat ze niet in een zwart gat vallen en leren om goed met de ziekte om te gaan. Niet gaan stilzitten, actief blijven en jezelf nuttig maken is goed voor het ziektebeloop en voor je omgeving. Na de diagnose stopt het leven niet. Mensen moeten wel gewoon verder.”
Voor wat betreft het individuele domein werd gekeken naar de projecten van Dementalent, een initiatief van Ruud Dirkse (Dirkse Anders Zorgen). Hierbij worden mensen met dementie op basis van hun talenten gekoppeld aan vrijwilligerswerk. Dikwijls is dit heel praktisch gericht, bij natuurbeheer, in het onderwijs en dienstverlening.
Nieuwsuur maakte een aantal reportages bij mensen met dementie thuis die hun actieve leven nog een hoog cijfer geven. Alzheimer Nederland startte recent een campagne voor meer begrip bij dementie: ‘Doe gewoon en negeer me niet’.
Bron: Nieuwsuur