Odensehuizen

Welkom

Het Landelijk Platform Odensehuizen is het samenwerkingsverband van de Odensehuizen in Nederland.
Deze website fungeert als portaal naar de aangesloten Odensehuizen en initiatieven met als voornaamste doelen:

  • Uitvoering van Pr-activiteiten, ter ondersteuning van de leden en initiatieven;
  • Organiseren van gesprekken met landelijke sleutelorganisaties;
  • Entameren van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek;
  • Fondswerving ten behoeve van de uitvoering van onderzoek en andere gemeenschappelijke activiteiten.