Welkom

Het Landelijk Platform Odensehuizen is het samenwerkingsverband van de Odensehuizen in Nederland. Deze website fungeert als portaal naar de aangesloten Odensehuizen en initiatieven met als voornaamste doelen:

  • Uitvoering van Pr-activiteiten, ter ondersteuning van de leden en initiatieven;
  • Organiseren van gesprekken met landelijke sleutelorganisaties;
  • Entameren van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek;
  • Fondswerving ten behoeve van de uitvoering van onderzoek en andere gemeenschappelijke activiteiten.

Inschrijven nieuwsbrief

Odensehuizen op de kaart

Filter op

*De contactgegevens van de initiatiefgroepen zijn bekend bij het Landelijk Platform.

About us

Odensehuis: a place and a voice for people with dementia.
An Odensehuis is an information-, advice- and meeting place for people with (early) dementia, informal caregivers and their families and friends. There is room for meetings, support, activities and advice. An Odensehuis offers a voice to people with dementia and informal caregivers. It is a safe place in the heart of their own local community where they can feel 'at home'.
>Read more