Welkom

Het Landelijk Platform Odensehuizen is het samenwerkingsverband van de Odensehuizen in Nederland.
Deze website fungeert als portaal naar de aangesloten Odensehuizen en initiatieven met als voornaamste doelen:

 • Uitvoering van Pr-activiteiten, ter ondersteuning van de leden en initiatieven;
 • Organiseren van gesprekken met landelijke sleutelorganisaties;
 • Entameren van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek;
 • Fondswerving ten behoeve van de uitvoering van onderzoek en andere gemeenschappelijke activiteiten.

Het Odensehuis Amsterdam zoekt:

Programmamanager Odensehuis Amsterdam

16 uur per week/schaal 10 / cao sociaal-cultureel werk

Functieomschrijving

 • De Programmamanager draagt zorg voor het samenstellen, uitvoeren en afstemmen van alle projecten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Stichting Odensehuis 
 • De programma manager is tevens eindverantwoordelijke voor (de bedrijfsvoering van) het Odensehuis (praktijkcentrum)

Taken

Geeft leiding aan het Odensehuis en de uitvoering van het Ontwikkelprogramma

 • Geeft leiding aan coördinatoren van het Odensehuis en projectmedewerkers Ontwikkelprogramma

Zorgt voor goede bedrijfsvoering van het Ontwikkelprogramma en het Odensehuis (praktijkcentrum)

Onderhoudt externe netwerken en draagt zorg voor een duidelijke plaats van het Odensehuis en het Ontwikkelprogramma in de Dementieketen Amsterdam 

 • Legt en onderhoudt contacten met relevante welzijn- en zorgaanbieders 
 • Communiceert en onderhoudt contacten met (potentiële) subsidieverstrekkers 

Bevordert de continuïteit en ontwikkeling van de activiteiten van de Stichting Odensehuis op middellange en lange termijn

 • Volgt en analyseert maatschappelijke ontwikkelingen, zoekt mogelijkheden en schept kansen om het Odensehuis-concept verder te ontwikkelen en uit te bouwen 
 • Levert een bijdrage aan visieontwikkeling om de doelstellingen van de Stichting te realiseren 
 • Bevordert de financiële stabiliteit de organisatie 
 • Behartigt de belangen van de organisatie 

Stuurt verandering en vernieuwing aan in het belang van verdere ontwikkeling en uitbouw van het (concept) Odensehuis

 • Ondersteunt en coacht initiatiefnemers/kwartiermakers/coördinatoren van nieuwe Odensehuizen 

Wij zoeken een ervaren persoonlijkheid 

 • die kennis heeft van de basisprincipes van beheer, financiën en personeelszaken 
 • die nieuw beleid en nieuwe projecten kan implementeren 
 • die de doelstelling en visie van het Odensehuis helder en wervend kan uitdragen 

Wij zoeken een teamleider 

 • die aanspreekbaar is en open staat voor suggesties, argumenten, wensen en klachten, kritiek van medewerkers, participanten en externe organisaties 
 • die een veilige, open, tolerante sfeer creëert 
 • die adequaat reflecteert op het eigen handelen 

Sollicitaties vóór 29 november richten aan
Felix Rottenberg (voorzitter bestuur Odensehuis Amsterdam)
p/a coördinator Odensehuis

Bij vragen, graag een mail sturen, dan wordt er contact opgenomen

Odensehuizen op de kaart

Filter op

*De contactgegevens van de initiatiefgroepen zijn bekend bij het Landelijk Platform.

About us

Odensehuis: a place and a voice for people with dementia.
An Odensehuis is an information-, advice- and meeting place for people with (early) dementia, informal caregivers and their families and friends. There is room for meetings, support, activities and advice. An Odensehuis offers a voice to people with dementia and informal caregivers. It is a safe place in the heart of their own local community where they can feel ‘at home’.
>Read more